Česky English

2017/09/17 - Výzva č. 50 Udržitelná doprava - integrované projekty ITI

Číslo výzvy: 50. Druh výzvy: průběžná. Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Investiční priorita: 06.1.37 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské ...více

 

2017/09/16 - Evropský týden mobility. Češi si kupují auta, ale raději jezdí vlakem, tématem k řešení je poslední míle

Cestujeme stále více – dopravou spotřebovaná energie se více než zdvojnásobila, stejně jako emise Sdílení není jen carsharing či bikesharing. Co znamená „mobilita jako služba“? Češi si oblíbili vlaky, poptávka vzrostla více než o třetinu. Otázka poslední míle ve městech. Řešením je spolupráce mezi různými druhy dopravy – multimodální mobilita. K Evropskému ...více

 

2017/09/15 - Hradec Králové a Evropský týden mobility? To jde k sobě

Město i jeho obyvatele vyzývá ke změnám leták, který zveřejnila občanská iniciativa v Hradci Králové. 

 

2017/09/14 - Stává se z auta překonaný symbol statusu? Jak pro koho. Cyklista a řidič o známých debatních klišé.

Ježdění autem bez omezení je právem každého občana, říkají automobilisté. Auta si však zabrala ulice pro sebe, jejich provoz omezuje život ve městě, namítají cyklisté. Když dojde na téma budoucnosti dopravy v českých městech, v diskuzích se opakují stále stejné otázky, stále stejné odpovědi a stále stejná klišé. Debata o cyklistice a omezování aut ve městech jako ...více

 

2017/09/13 - V České republice začal celostátní průzkum dopravního chování „Česko v pohybu“

Centrum dopravního výzkumu zahájilo celostátní průzkum „Česko v pohybu“. Jeho cílem je zjistit odkud, kam, jakými dopravními prostředky a za jakým účelem obyvatelé České republiky cestují. Získané informace přispějí k efektivnímu plánování dopravy tak, aby lépe odpovídala potřebám občanů. Průzkum potrvá do podzimu příštího roku. Tazatelé osloví až 40.000 ...více

 

2017/09/12 - 3. Seminář moderní parkovací dům od A do Z

3. Seminář moderní parkovací dům od A do Z Hotel Olšanka, Táboritská 1000/23, Praha 3, 2. listopadu 2017 od 09:00 do cca 17:00 hodin Předběžný program semináře: Zahájení semináře (9:30)– Česká parkovací asociace z.s.p.o. Úvodní slova partnerů a zahraniční delegace Úvod – Informace z proběhlé konference Evropské parkovací asociace v Rotterdamu Programový ...více

 

2017/09/11 - "Ochranný pruh pro cyklisty" v Brně

2017/09/11 - "Ochranný pruh pro cyklisty" v Brně

Historicky první "ochranný pruh pro cyklisty" v Brně byl vyznačen v červenci 2017 na části ulice Technická v Technologickém parku. Ochranný cyklopruh (v zahraničí známý jako víceúčelový) není vyhrazeným cyklopruhem a znamená to, že jej řidiči motorových vozidel mohou pojíždět, typicky v případě vyhýbání se s protijedoucím vozidlem. Řidič motorového vozidla však ...více

 

2017/09/10 - Vídeň mapuje objekty ve veřejném prostoru a zjednoduší schvalovací řízení

2017/09/10 - Vídeň mapuje objekty ve veřejném prostoru a zjednoduší schvalovací řízení

Město Vídeň začíná zaznamenávat obrazová data veřejného prostoru. Vozidla s kamerami a měřiči projedou celé město a dodají geograficky přesná obrazová data. Díky nim radnice odstraní nadbytečné předměty ve veřejném prostoru a od roku 2022 chce také značně zjednodušit jeho správu – občanům i podnikatelům postačí jeden webový portál. „Cílem jízd, které potrvají ...více

 

2017/09/09 - Soubor nástrojů pro podporu aktivní dopravy

Soubor nástrojů pro aktivní dopravu poskytuje orgánům místní samosprávy a jejich partnerům důležité informace o zdrojích a nástrojích i konkrétní případové studie, které mohou pomoci při prosazování pěší a cyklistické dopravy. S naším souborem můžete lépe plánovat a zavádět opatření ve prospěch pěší a cyklistické dopravy na území vaší obce. Materiál ...více

 

2017/09/07 - Parlament schválil novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která výrazně zjednoduší a zrychlí proces EIA

„Výsledek hlasování je dobrou zprávou pro všechny české stavebníky. Naše novela jim přinese výraznou úlevu, například zásadně sníží počet záměrů, které budou povinně podléhat procesu EIA až o pár tisíc ročně, a to při zachování současné úrovně ochrany životního prostředí. Celý proces se také pro všechny posuzované záměry o měsíc a půl zkrátí, což ...více

 

strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35